Kerajaan Majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur, terutama pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Raja memegang kekuasaan tertinggi. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat berikut.

1. Rakryan Mahamantri Katrini, dijabat oleh para putra raja, terdiri atas

  • Rakryan i Hino, 
  • Rakryan i Sirikan, dan 
  • Rakryan i Halu


2. Dewan Pelaksana terdiri atas:

  • Rakryan Mapatih atau Patih Mangkabumi, 
  • Rakryan Tumenggung, Rakryan Demung,
  • Rakryan Rangga, dan
  • Rakryan Kanuruhan. 


Kelima pejabat ini dikenal sebagai Sang Panca ring Wilwatika. Di antara kelima pejabat itu Rakryan Mapatih atau Patih Mangkubumi merupakan pejabat yang paling penting. Ia menduduki tempat sebagai perdana menteri. Bersama sama raja, ia menjalankan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu terdapat pula dewan pertimbangan yang disebut dengan Batara Sapta Prabu.

Pertanyaan Mirip:

Pilih sistem komentar

Jadilah komentator pertama!

Mohon bila ada yang ingin ditanyakan atau terdapat kesalahan jawaban segera beritahu kepada saya agar cepat diperbaiki melalui kolom komentar yang tersedia di bawah ini