Kerajaan Majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur, terutama pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Raja memegang kekuasaan tertinggi. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat berikut.

1. Rakryan Mahamantri Katrini, dijabat oleh para putra raja, terdiri atas

  • Rakryan i Hino, 
  • Rakryan i Sirikan, dan 
  • Rakryan i Halu


2. Dewan Pelaksana terdiri atas:

  • Rakryan Mapatih atau Patih Mangkabumi, 
  • Rakryan Tumenggung, Rakryan Demung,
  • Rakryan Rangga, dan
  • Rakryan Kanuruhan. 


Kelima pejabat ini dikenal sebagai Sang Panca ring Wilwatika. Di antara kelima pejabat itu Rakryan Mapatih atau Patih Mangkubumi merupakan pejabat yang paling penting. Ia menduduki tempat sebagai perdana menteri. Bersama sama raja, ia menjalankan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu terdapat pula dewan pertimbangan yang disebut dengan Batara Sapta Prabu.

0 komentar untuk Sebutkan dan Jelaskan Pejabat Birokrasi Pada Masa Pemerintahan Hayam Wuruk!

Saya tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dari jawaban. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari yang benar.

Oleh karenanya, bila ada kesalahan dalam jawaban atau bingung, anda sangat saya perkenankan untuk berkomentar disini. Terima kasih.