a. Berkedudukan sebagai pusat kerajaan dan permukiman
b. Letak wilayahnya lebih mudah diakses
c. Menjadi tempat penghasil komoditas perdagangan
d. Berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang
e. Mempunyai penduduk yang heterogen

Jawaban : D

Pertanyaan Mirip:

Pilih sistem komentar

Jadilah komentator pertama!

Mohon bila ada yang ingin ditanyakan atau terdapat kesalahan jawaban segera beritahu kepada saya agar cepat diperbaiki melalui kolom komentar yang tersedia di bawah ini